Продукция

Новости

Стены из кирпича видео
Строил дом. Планирую, что он станет таким себе семейным гнездышком для нас всех и что мы будем жить тут долго и счастливо. Потому делал все максимально качественно, старался зря денег не жалеть. Нет,

Кладка кирпича цоколь видео
В детстве я была довольно небрежна к своей осанке, в результате схлопотала сколиоз. С годами все усугубилось, и добавился остеохондроз. Две беременности и ношение детей в слинге никак не способствовали

Очистка фасадов, Мытье фасадов, Защита кирпича, Защита бетона, Удаление Грэффити ООО Штукатурка `Венецианка`
Штукатурка "Венецианка", итальянская штукатурка, рельефная штукатурка Цвета на сайте означают: - средства защиты и пропитки - средства для декорирования и защиты (цветные пропитки - лазури) -

Высота кирпичной кладки в 4 кирпича
Многие горожане мечтают о наличии собственного дома, расположенного в загородной зоне. Здесь царит тишина, что позволяет ежедневно наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе. Если вы решили построить

Шикарные проекты домов из кирпича
Многие горожане мечтают о наличии собственного дома, расположенного в загородной зоне. Здесь царит тишина, что позволяет ежедневно наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе. Если вы решили построить

Бани из кирпича проекты и цены фото
Постройка любого здания является достаточно сложным процессом. Требуется решить очень много задач. Одной из главных позиций является выбор строительного материала. Имеет смысл заранее позаботиться о качестве.

Барбекю на даче своими руками из кирпича фото
Многие горожане мечтают о наличии собственного дома, расположенного в загородной зоне. Здесь царит тишина, что позволяет ежедневно наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе. Если вы решили построить

Фото цоколя из клинкерного кирпича
Многие горожане мечтают о наличии собственного дома, расположенного в загородной зоне. Здесь царит тишина, что позволяет ежедневно наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе. Если вы решили построить

Сколько в кубе газосиликатного кирпича
Многие горожане мечтают о наличии собственного дома, расположенного в загородной зоне. Здесь царит тишина, что позволяет ежедневно наслаждаться вечерним отдыхом на свежем воздухе. Если вы решили построить

Перемычка из кирпича со шпилькой
Постройка любого здания является достаточно сложным процессом. Требуется решить очень много задач. Одной из главных позиций является выбор строительного материала. Имеет смысл заранее позаботиться о качестве.

Объекты

Поиск

Како да се подигне број на моќ?

Ако се вратиме назад број редови каде што ги сметавме триаголните и квадратните броеви, лесно можеме да видиме дека заедно со редовните односи, вклучувајќи ги и операциите за додавање, постојат редовни односи врз основа на множење . Ако се вратиме назад   број редови   каде што ги сметавме триаголните и квадратните броеви, лесно можеме да видиме дека заедно со редовните односи, вклучувајќи ги и операциите за додавање, постојат редовни односи врз основа на множење

Да се ​​вратиме на написот " Површина концепт "Каде се запознавме со тоа како да ја одредиме областа на плоштадот. Се надевам дека ќе се сетите дека плоштадот на квадрат со страна еднаква на 1 (на пример, еден сантиметар, еден метар или друга мерна единица за должина) е 1x1, односно единица површина, еден квадратен сантиметар, еден квадратен метар или квадрат од која било друга единица должини Областа на квадрат со страна 2 е 2 × 2 = 4. Сега, ако сметаме дека плоштадите со страни еднакви на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и така натаму, нивните области ќе бидат еднакви на 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49 и така натаму. .

Пред нас е серија квадратни броеви, која не е снимена во форма на додаток 1, 1 + 3, 1 + 3 + 5, 16, 1 + 3 + 5 + 7 и така натаму, туку како производ од 1x1, 2x2, 3x3, 4 × 4 , 5 × 5, 7x7 и така натаму.

Сега размислете за коцка, односно тродимензионална форма која има должина, ширина и висина, од кои сите се еднакви една со друга. Пример за коцки за вас може да биде коцки за некоја одбор игра или генерал. Волуменот на коцката се пресметува со множење на должината, ширината и висината. Ова може да се докаже користејќи ја истата техника што ја користевме, пресметувајќи ја површината на квадрат или правоаголник кога ја умножувавме должината и ширината.

Волуменот на коцка со еднаква една страна е еднаква на една кубна единица (1x1x1 = 1), соодветно. Волуменот на коцка со страна еднаква на 2 е 2x2x2 = 8, односно, или осум кубни единици. Можно е да се продолжат таквите пресметки, а потоа се добива дека обемот на коцки со страни 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и така натаму е еднаков на 1, 8, 27, 64, 125, 216 и така натаму, соодветно. Овие броеви може да бидат претставени како 1x1x1; 2x2x2; 3x3x3; 4x4x4; 5x5x5; 6x6x6i и така натаму.

И квадратите и коцките се лесно да се замислат, бидејќи често ги среќаваме таквите фигури во секојдневниот живот. Но, можете да се движите подалеку од геометриските претстави и да направите нумеричка серија , каде што секој број е производ од четири, пет или шест, или било кој друг број на идентични фактори.

Секвенцијалното множење на истиот број само по себе е операција која многу често се користи во математиката. Во еден момент, кога разгледувавме неколку повторени операции на додавање, воведовме нов концепт и нова математичка операција - множење. На пример, заменивме 6 + 6 + 6 + 6 со 6x4. Слично на тоа, често користената 6x6x6x6 операција за множење може да биде накратко напишана со користење на нов симбол, израз на моќност: 64.

Што значи 64? Само што ќе го множемеме бројот 6 сам по себе четири пати, или 6х6х6х6. Бројот 105 е 10х10х10х10х10, а З2 е 3х3.

Можете да напишете серија квадрати на броеви (12, 22, З2, 42, 52, 62, 72 и така натаму) и серија коцки од броеви (13, 23, З3, 43, 53, 63, 73 и така натаму).

Бројот што е напишан со мали букви на горниот десен дел од главниот број се нарекува експонент или експонент . Бројот што го содржи експонентот се нарекува експоненцијален број . Бројот што се крева на моќ, односно множи со себе, се нарекува база на експоненцијалниот број . Во изразот 64, бројот 6 е ​​основата, 4 е експонент.

Повторното множење на број само по себе се нарекува подигање број на моќ .

Значи, 64 е шест до четврти степен, слично 105 е десет до петти степен. Можете исто така да кажете едноставно: шест во четвртиот или десет во петтиот. 32 и 33 може да се наречат три во вториот или третиот во третиот, но почесто, по грчката традиција, тие се нарекуваат три на плоштад или три во коцка. Можете исто така да го користите табела со квадрати и коцки со природни броеви во алгебра од 1 до 100 .

Материјали на темата:

Сподели со пријатели: